Functie: 
Senior Onderzoeker
Specialisatie: 
coördinator E-Humanities, politieke geschiedenis
E-mail: 
h.piersma[at]niod[dot]knaw[dot]nl
Telefoon: 
+31 (0)20-5233800

Overzicht onderzoeksresultaten

Dr. Hinke Piersma (1963) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is als historica gespecialiseerd in politieke geschiedenis. Sinds 1998 is ze verbonden aan het NIOD. In 2005 promoveerde ze op het proefschrift: De drie van Breda. Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap 1945-1989 (Amsterdam; Balans 2005).

Onlangs was Piersma als projectleider verbonden aan het project Oorlog in het parlement. In deze studie werd er gekeken naar hoe er in de afgelopen 65 jaar door parlementsleden werd verwezen naar de Tweede Wereldoorlog, in welke context zij dat deden en welke politieke standpunten zij hiermee wilden onderstrepen of juist wilden weerleggen. Tijdens deze studie werd er nauw samengewerkt met computerspecialisten om de grote hoeveelheden datasets omtrent dit onderwerp inzichtelijk te maken en te onderzoeken.

Momenteel is Piersma coördinator E-humanities bij het NIOD en is zij onder andere bezig met de voorbereidingen van een onderzoeksproject naar een Joodse familie tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

proefschrift: De drie van Breda. Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap 1945-1989 (Amsterdam; Balans 2005).

Nevenfuncties:

  • Lid van de medezeggenschapsraad KNAW (OR)
  • Lid van adviescommissie van het project Towards a flexible and stable CLARIN-supperted web-application for bilingual historical analysis of discourses in news media (looptijd 2012-2013)