Geassocieerd onderzoek

Hanns Albin Rauter (1895-1949) was verantwoordelijk voor de deportaties van Joden naar concentratie- en vernietigingskampen, de bestrijding van het Nederlandse verzet en de verplichte tewerkstelling van Nederlandse mannen in Duitsland. Theo Gerritse schrijft een biografie over Rauter, de man die door Loe de Jong werd omschreven als "de gier uit de Alpen".

Hanns Albin Rauter (midden)

Onderzoeker: drs. Theo Gerritse
Looptijd: 2007-
Beoogde publicatie: Biografie, dissertatie
Begeleider: Prof. dr. J.Th.M. Houwink ten Cate

Meer informatie:

Opvallend genoeg heeft Rauter na zijn executie in de duinen bij Scheveningen nimmer de historische belangstelling gekregen die op grond van zijn daden kan worden verwacht. Zijn rol komt wel aan de orde in drie werken: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong, Jacques Pressers Ondergang en in De SS en Nederland van N.K.C.A. in ’t Veld. Maar een wetenschappelijke biografie van deze ‘tweede Alva’ is nog niet verschenen. Theo Gerritse wijdt zich onder begeleiding van Prof. dr. Johannes Houwink ten Cate de komende jaren aan een analyse die zal leiden tot een wetenschappelijke biografie van deze omstreden man.