Geassocieerd onderzoek

De dekolonisatie van Nederlands-Indië voltrok zich tussen 1945 en 1950 en vormt een problematisch onderdeel van het Nederlandse verleden, ondermeer vanwege de herhaaldelijk terugkerende debatten over oorlogsmisdaden gepleegd door Nederlandse soldaten in deze periode.

Achter het Nieuws (VARA) - interview met Hueting. Foto: VARA

Onderzoeker: Niels Mathijssen
Looptijd: tot 2018
Beoogde publicatie: disseratie/boek

Omdat niet lang na het einde van het conflict, vanaf 1951, het medium televisie haar intreden deed in de Nederlandse samenleving, is dit onderwerp uitermate geschikt om te dienen als case study naar de publieke omgang met moeilijke en gevoelige onderwerpen uit het Nederlandse verleden in dit medium.

Deze studie onderzoekt de hypothese dat in de publieke omgang met deze periode niet alleen historici, veteranen en politici het beeld over deze periode bepaald en veranderd hebben maar dat de weergave van het dekolonisatieconflict in televisiebeelden als zodanig een evenzeer belangrijke rol hebben gespeeld hierbij. Het medium televisie vormt niet alleen een belangrijke en invloedrijke bron van informatie voor de kijkers, het nam daarbij ook de rol van een ‘geschiedschrijver’ op zich.

Televisie bracht nieuwe vormen van selectie en interpretatie van beelden en gebeurtenissen met zich mee. Het medium ontwikkelde bovendien een nieuw retorisch potentieel doordat het zich tot de huiskamer richtte en dus de privésfeer direct verbond met het publieke debat. Zodoende heeft het de publieke houding ten aanzien van de dekolonisatie van Nederlands-Indië op de agenda van het publieke debat gezet.