Geassocieerd onderzoek

Circa 25.000 Nederlanders vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwillig binnen de gelederen van de Waffen-SS. Niet alleen relatief maar ook absoluut vormden de Nederlanders het grootste contingent niet-Duitse vrijwilligers van alle door Duitsland bezette gebieden. Na de oorlog werden zij veelal beschouwd als de ultieme landverraders. Hun positie blijft een heikel punt in de Nederlandse geschiedenis.

Lid van de Waffen-SS

Onderzoeker:  mr. drs. Evertjan van Roekel
Looptijd:  2013-2016
Beoogde publicatie: Dissertatie

Meer informatie:

Het onderzoek beoogt een genuanceerd beeld te schetsen van de achtergronden, positie en de belevingswereld van de zeer verschillende mannen die als Hitlers politieke soldaten hebben gediend. Het historisch kader wordt geïllustreerd door dagboekfragmenten die weergeven wat deze vrijwilligers daadwerkelijk bewogen heeft en wat hun persoonlijke ervaringen zijn geweest. Hierbij worden onder meer onderwerpen als motivatie om toe te treden, ideologie, frontervaring en ook betrokkenheid bij genocide uitvoerig behandeld. Tevens zullen de sociale achtergronden van deze groep statistisch worden benaderd. Tenslotte vormen ook berechting en interneringskampen na de oorlog centrale thema’s. Dit onderzoek geeft zowel in menselijkheid als onmenselijkheid, een persoonlijk gezicht aan deze Nederlanders die vochten aan Duitse zijde.