Geassocieerd onderzoek

In juni 1940 kwam de Duitse zakenman Richard Fiebig (1899-1983) naar Den Haag. Hij was belast met de inschakeling van de Nederlandse industrie ten behoeve van de Duitse oorlogvoering. Vanaf 1942 nam de carrière van Fiebig als zetbaas van bewapeningsminister Albert Speer een hoge vlucht. Vanaf begin 1944 was deze energieke figuur volgens de historicus Ben Sijes ‘de machtigste man in Nederland op het gebied van de industriële produktie’.

Richard Fiebig in Den Haag, september 1941

Onderzoeker: dr. Joggli Meihuizen
Looptijd: 2012-2017
Beoogde publicatie: monografie (2017)

Meer informatie:

Het naoorlogse strafproces dat in Nederland tegen Fiebig werd gevoerd, heeft een belangrijke plaats in de monografie. Fiebig moest zich voor de rechter verantwoorden voor zijn handelwijze tijdens de Duitse bezetting. Het met een recorder opgenomen proces kan met reden een bijzondere rechtspleging worden genoemd. Het stond op gespannen voet met de regels van een fair trial en kende een merkwaardig slot. De integraal woordelijke registratie van de rechtszittingen zal uitvoerig worden geannoteerd en als bijlage bij het boek  worden gepubliceerd, waardoor het meer dan zestig jaar na dato eindelijk voor het grote publiek toegankelijk wordt.