Datum: 
14 maart 2019
Locatie: 
Utrecht

De Stichting Vergeten Slachtoffers en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en nodigen u uit voor de officiële start van het onderzoek naar instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog op 14 maart 2019 te Utrecht om 16.00 uur ‘s middags.

St. Anna - Beeldbank WOII

Het onderzoek zal de ontwikkelingen in de instellingen tijdens de bezetting systematisch in kaart brengen. De leidende vraag daarbij is wat de gevolgen waren van de bezetting voor de patiënten in de psychiatrie en de gehandicaptenzorg. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre nationaalsocialistische opvattingen over psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking een aanwijsbare rol hebben gespeeld in het beleid binnen de instellingen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het aanmeldformulier.

Locatie: Bartholomeusgasthuis, Lange Smeestraat 4, Utrecht.

16.00 – 16.30 uur Inloop
16.30 – 16:35 Opening door Armand Höppener, voorzitter Stichting Vergeten Slachtoffers WOII
16:35 – 17.50 uur Sprekers:

  • Cecile aan de Stegge
  • Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland
  • Damiaan Denys, voorzitter NVvP
  • Frank van Vree, directeur NIOD
  • Gertrude van den Brink, bestuurder Middin namens VGN

17.50 – 19.00 uur Borrel