Handleiding docent

Lessenserie
De genocide in Srebrenica 1995

Handleiding docent

Bij deze lessenserie zijn de volgende materialen beschikbaar:

  • Handleiding. Bevat per les een beschrijving van de opzet. Daarnaast bevat het een aantal bijlages. 
  • Powerpoint-presentatie, te gebruiken door de docent in de klas. 
  • Antwoordvel bij opdracht 2. (in docentenhandleiding)
  • Opdrachtenboekje voor leerlingen. Dit boekje bevat alle opdrachten voor de gehele lessenserie. Zie in het menu hier links bij Opdrachten leerling.
  • Overzicht van bronnen voor leerlingen. Het betreft verwijzingen naar diverse websites, met zowel tekstbronnen als video. Zie in het menu hier links bij Bronnen les 2 en 3 en bij Bronnen les 4.