13 november 2018

Het NIOD is sinds 2015 deelnemer aan PARTHENOS. Dit Europese project helpt onderzoekers en de bouwers van onderzoeksinfrastructuren door het ontwikkelen van standaarden en andere hulpmiddelen voor de omgang met data en zoekmethoden. Onlangs lanceerde PARTHENOS de Standardization Survival Kit, een hulpmiddel voor onderzoekers en dataspecialisten in de geesteswetenschappen om te leren over digitale onderzoeksmethoden.
 

  Nu steeds meer onderzoeksdata digitaal beschikbaar komen, investeert de Europese Unie in samenwerkingsverbanden (of: Research Infrastructures) om deze ontwikkelingen in de breedte te ondersteunen en te stimuleren. Een voor Holocaustonderzoekers relevante digitale infrastructuur is EHRI, de European Holocaust Research Infrastructure. Het NIOD is al sinds 2010 coördinator van EHRI, dat gefinancierd wordt vanuit Horizon2020, het innovatie- en onderzoeksprogramma van de EU. Ook PARTHENOS is vanuit Horizon2020 gefinancierd.

  PARTHENOS startte in 2015 met als doel de ontwikkeling van dergelijke grootschalige onderzoeksinfrastructuren en de Digital Humanities te ondersteunen. Naast EHRI zijn ARIADNE (archeologie), CENDARI (Eerste Wereldoorlog en middeleeuwen), CLARIN (linguïstiek) en IPERION-CH (cultureel erfgoed) bekende infrastructuren. Bij de bouw van deze infrastructuren komen makers dezelfde uitdagingen tegen, en is dezelfde expertise nodig. PARTHENOS verzamelt deze expertise en biedt passende hulpmiddelen aan. Dit voorkomt dat alle projecten het wiel opnieuw moeten uitvinden.

  Op de website van PARTHENOS zijn de producten van het project overzichtelijk gepresenteerd. Op de website is ook de succesvolle Training Suite te vinden, waar e-learnings over Digital Humanities en infrastructuren te vinden zijn. Recent werd de eerste versie van de Standardization Survival Kit gepresenteerd. Met deze applicatie kunnen onderzoekers leren welke stappen er komen kijken bij verschillende digitale onderzoeks-“scenario’s”, zoals het 3D scannen van een object of het creëren van metadata.

  De volgende hulpmiddelen zijn al beschikbaar of in ontwikkeling:

  • De PARTHENOS Training Suite: voor iedereen die iets meer wil weten over Research Infrastructures begint deze training bij de basis;
  • Een Policies and Guidelines Wizard: een interactieve gids voor iedereen in de Humanities die op zoek is naar beleid en richtlijnen m.b.t. data;
  • Een Standardization Survival Kit: een online omgeving met informatie en advies over het gebruik van standaarden binnen de geesteswetenschappen en cultureel erfgoedsector;
  • Een Data Management Plan template: een middel dat het schrijven van een data management plan voor onderzoekers vergemakkelijkt. De focus ligt daarbij op intellectueel eigendomsrecht, Open Data en Open Access;
  • De PARTHENOS Hub: een interactief publicatieplatform dat nieuwe media combineert met traditionelere wetenschappelijke artikelen;
  • De PARTHENOS Virtual Research Environment (VRE): een digitale ruimte voor onderzoekers om samen te werken, met diverse hulpmiddelen;
  • PARTHENOS Entities Model: dit overzicht brengt de verschillende datasets, tools, software, services en projecten van de diverse disciplines in de Humanities in kaart.
  • Volg de laatste ontwikkelingen via de website van PARTHENOS.