16 januari 2018

NIOD vakreferent Marjo Bakker roept geïnteresseerden op om mee te helpen met het verbeteren van (WO2-)bronvermeldingen in Wikipedia.

Zoek de bron-actie van Wikipedia

Van 15 januari tot en met 3 februari 2018 organiseert Wikipedia de actie 'One Librarian, One Reference' (#1Lib1Ref).

In een nieuw blog, roept NIOD vakreferent Marjo Bakker informatie-professionals, bibliothecarissen, maar ook hobbyisten op om WO2-bronvermeldingen in Wikipedia te verbeteren. 

Wie helpt mee?

Lees het blog