6 oktober 2017

Bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is verdrietig gereageerd op het overlijden van Eberhard van der Laan.

Van der Laan was altijd bijzonder betrokken bij het onderwerp Tweede Wereldoorlog en Amsterdam, maar ook bij het NIOD zelf. Daarvoor willen wij hem graag bedanken.

Een voorbeeld van zijn betrokkenheid was het onderzoek naar de erfpachtkwestie in Amsterdam. NIOD-onderzoekers Hinke Piersma en Jeroen Kemperman schreven in opdracht van de gemeente Amsterdam over het Amsterdams gemeentebeleid inzake het opleggen van achterstallige betalingen aan teruggekeerde Joden en plaatsten deze kwestie in een brede historische en maatschappelijke context. Wat Piersma opviel was de speciale inzet van Van der Laan.

Piersma: "In het onderzoek naar de erfpachtkwestie was het bijzonder prettig om met Van der Laan te werken. Zijn betrokkenheid bij alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft, is voor mij steeds inspirerend geweest. Ik kijk dan ook terug op een fijne samenwerking die zowel inhoudelijk als praktisch van aard was."

Het NIOD wenst de familie van Van der Laan veel sterkte toe met dit verlies.