11 januari 2018

Onlangs verscheen er een speciale Open Access editie van het Journal of Genocide Research (JGR) over de massamoorden van 1965 in Indonesië.

Unika studenten nemen interview af bij het massagraf in Plumbon/ Mangkang (2014)

1965 was een keerpunt in de geschiedenis van Indonesië. Een mislukte staatsgreep op 1 oktober 1965 werd gevolgd door hardhandig optreden tegen linkse Indonesiërs. Hierbij werden naar schatting meer dan een half miljoen mensen vermoord. Het massale geweld bereidde de weg voor het militaire regime van generaal Soeharto, de Nieuwe Orde. Miljoenen Indonesiërs – het merendeel vermeende communisten - verloren in deze periode hun burgerrechten.

In de halve eeuw die volgde, rustte er een enorm taboe op deze periode van extreem geweld. De laatste jaren is er mondjesmaat en voorzichtig ruimte voor de herinnering aan 1965. In samenwerking met historici uit Indonesië en andere landen is deze speciale uitgave van het JGR tot stand gekomen. Vanuit verschillende disciplines en achtergronden wordt het geweld van 1965 en de nasleep daarvan bestudeerd. NIOD onderzoeker Martijn Eickhoff was samen met Gerry van Klinken (KITLV) en Geoffrey Robinson (UCLA) gastredacteur voor deze speciale editie, waaraan onder andere ook de NIOD-onderzoekers Nanci Adler en Uğur Ümit Üngör een bijdrage leverden.

Lees 1965 Today - Living with the Indonesian massacres