9 januari 2013

Het NIOD heeft de omvangrijke archieven van de familie van Marle en het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) ontsloten.

Jan Pieter van Marle

Familie Van Marle

Dit archief vertelt het verhaal van Jan Pieter en Greet van Marle en hun kinderen. Het stel woonde voor de Tweede Wereldoorlog in Soerabaja. Tijdens de Japanse bezetting raakte het gezin van elkaar gescheiden. Jan Pieter werd als krijgsgevangene tewerkgesteld aan de Burma-Siam spoorweg. Greet was met haar dochters Ellen en Dorine geïnterneerd in Soerabaja en Ambarawa.

Aan het einde van 1945 werd het gezin in Thailand herenigd. Na de oorlog werkte Jan Pieter enige tijd als financieel expert bij de Verenigde Naties in Korea. Ellen werkte in die periode als secretaresse voor de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Nederlands-Indië A.H.J. Lovink en de Hoge Commissaris H.M. Hirschfeld, die in bezet Nederland secretaris-generaal was geweest van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.

Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie tussen gezinsleden en familie. In het archief zijn onder anderen ook stukken van de burgerlijke stand, legitimatiebewijzen en foto’s te vinden.
 

Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV)

Naast het archief van de familie van Marle is ook het archief van het VBV ontsloten. Deze organisatie komt op voor de belangen van vervolgingsslachtoffers als groep en beschouwt zich als "vakbond" voor vervolgden die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Het archief bevat onder andere notulen en stukken met betrekking tot de financiën, taakuitvoering van het VBV en correspondentie met de Centrale Raad van Beroep, ministeries en leden van het VBV.