4 december 2017

Tijdens de plenaire vergadering van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) op 30 november in Bern is dr. Wichert ten Have voor drie jaar benoemd tot adviseur op het gebied van Holocaust-onderzoek, herdenken en educatie.

Wichert ten Have - foto IHRA

Ten Have wordt voor drie jaar aangesteld als adviseur van de organisatie waarvan het voorzitterschap jaarlijks wisselt. IHRA kiest met de benoeming van Ten Have voor een academicus met een grote staat van dienst op het gebied van onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Ten Have: “De IHRA maakt een transformatie door in een tijd waarin de Holocaust van herinnering steeds meer geschiedenis wordt. Als adviseur van de IHRA ga ik de organisatie op diverse gebieden bijstaan.”

Dr. Wichert ten Have (1944) is historicus, onderzoeker en voormalig directeur Holocaust- en Genocidestudies van het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Hij doceerde binnen de master Holocaust- en Genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam. Voordien was hij werkzaam als onderwijsdirecteur Geschiedenis, Archeologie en Regiostudies. Ten Have promoveerde op een onderzoek naar de Nederlandsche Unie, een politieke beweging die opriep tot samenwerking met de nazi’s tijdens de bezetting. Tevens was hij voorzitter van de academische werkgroep van de IHRA.

Als adviseur zal Ten Have de komende jaren fungeren als een bron van kennis en ervaring binnen de IHRA, waarvan het voorzitterschap ieder jaar wisselt. Hij biedt daarmee continuïteit binnen de organisatie en zal namens de IHRA ook deelnemen aan congressen en bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Momenteel is Zwitserland voorzitter van de IHRA. In maart 2018 neemt Italië het voorzitterschap over.

Over de IHRA

De International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) is opgericht in 1998. Het doel van deze intergouvernementele organisatie is het bewustzijn vergroten over het belang van holocausteducatie, -herdenking en -onderzoek. Het lidmaatschap van de organisatie staat open voor alle democratische landen. Nederland is lid samen met dertig andere landen. Elf landen hebben een waarnemersstatus, daarnaast heeft de IHRA zeven Permanente Internationale Partners waaronder UNESCO en de Raad van Europa.

De Nederlandse delegatie bestaat uit medewerkers van de ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken, Anne Frank Stichting, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Joods Cultureel Kwartier, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Meer informatie: www.holocaustremembrance.com