Lopend onderzoek

Het langetermijnproject Trade, ethnicity and power. Japanese business and Southeast Asia, 1860s-1960s bestudeert de invloed van het Japanse bedrijfsleven op sociale en economische transformaties in Zuidoost-Azië, met name in Indonesië.

Het project zal naar verwachting resulteren in twee monografieën; een deel dat de periode 1870-1933 behandelt en een deel dat de periode 1934-1965 analyseert.

Japanse munt gevonden in Indonesië. Datering vermoedelijk tussen 1942-1945 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Onderzoeker: dr. Peter Post
Beoogde publicatie: twee monografieën

Meer informatie

Het eerste deel richt zich met name op de conflictueuze samenwerking van de Japanse politieke en industriële elites met Chinese economische netwerken in Oost- en Zuidoost-Azië en de reactie daarop van de Nederlandse koloniale overheid en het bedrijfsleven in Nederlands-Indië.

In het tweede deel staan de ontwikkelingen tijdens de crisisjaren, de Japanse bezettingsperiode en de periode van dekolonisatie centraal.