Apologies and the Dutch East Indies

De laatste bijeenkomst van deze reeks vindt op woensdag 7 mei plaats in De Balie te Amsterdam. Op deze avond staan officiële excuses en voormalig Nederlands-Indië centraal.

Sprekers

Liesbeth Zegveld is als advocate gespecialiseerd in aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen en zij zet zich in voor oorlogsslachtoffers. In haar loopbaan stond zij onder andere slachtoffers bij van Srebrenica en Rawagedeh en momenteel staat Zegveld de nabestaanden bij van de Molukse Treinkapers in 1977 bij De Punt. Naast haar werk als advocate is ze hoogleraar ‘War Reparations’ aan de Universiteit van Amsterdam.

Wouter Veraart is hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor zijn aanstelling bij de Vrije Universiteit is hij aan de Erasmus Universiteit cum laude gepromoveerd op het proefschrift Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw. Aan deze Universiteit doceerde hij ook rechtsgeschiedenis. In 2009 besteedde Veraart in zijn oratie De passie voor een alledaagse rechtsorde aandacht aan de juridische implicaties van vergeten en herinneren als collectieve reacties op onrecht uit het verleden.

Martijn Eickhoff is sinds 2006 als onderzoeker betrokken bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en hij werkt daarnaast als docent cultuurgeschiedenis bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel onderzoekt Eickhoff de archeologie en erfgoedvorming in koloniaal en post-koloniaal Nederlands-Indië/Indonesië in het kader van het NWO-onderzoeksprogramma Sites, Bodies and Stories - The dynamics of heritage formation in colonial and postcolonial Indonesia and the Netherlands.

Terugkijken: Roads to Justice 2014: Apologies and the Dutch East Indies
Liesbeth Zegveld
Wouter Veraart
Martijn Eickhoff