Legacies of the Closing International Tribunals

De bijeenkomst van 4 maart vindt plaats bij ProDemos in Den Haag. Het thema van deze bijeenkomst is de erfenissen van de sluitende internationale tribunalen. Wat laten het Joegoslavië-tribunaal en het Sierra Leone-tribunaal na en wat voor lessen kunnen we trekken uit hun operationele jaren?

Sprekers

Anja Mihr is als ‘head of rule of law program’ verbonden aan het The Hague Institute for Global Justice en is universitair hoofddocent Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Utrecht. Voorheen werkte zij bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) in Utrecht en was zij Visiting Professor for Human Rights bij de Universiteit van Peking. Van haar hand komen verschillende publicaties, waaronder het in 2012 gepubliceerde Transitional Justice: Between Criminal Justice, Atonement and Democracy.

Nena Tromp is sinds 1992 verbonden aan de afdeling Europese Studies van de Universiteit van Amsterdam. Zij houdt zich als onderzoeker bezig met de geschiedenis van natievorming in de Balkan sinds negentiende eeuw, historische Balkan-stereotyperingen en onderwerpen die gerelateerd zijn aan desintegratie van voormalig Joegoslavië en de vorming van staten in het post-Joegoslavië tijdperk. 

Jill Coster van Voorhout is onderzoeker aan het The Hague Institute for Global Justice, waar zij zich vooral bezighoudt met 'rule of law' en grensoverschrijdende misdaad. Voorheen gaf zij college aan verschillende universiteiten, waaronder Oxford, Los Andes University in Colombia en de Universiteit van Utrecht.

Klik hier voor een verslag van deze aflevering. 

Anja Mihr
Nena Tromp
Jill Coster van Voorhout