We ontwikkelen regelmatig lesmateriaal bij het omvangrijke bronnenmateriaal uit het NIOD-archief. Alle werkvormen en lessuggesties worden op deze pagina gepubliceerd. Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom. Mail hiervoor naar hmd@niod.knaw.nl.